• Więcej informacji kontaktowych

Dodatek osłonowy 2024


Informacje dotyczące wypłaty dodatku osłonowego 2024


Od stycznia do końca kwietnia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany, jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego:

Wzor_wniosku_o_dodatek_oslonowy.pdf


Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.
W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

Gospodarsto domowe jednoosobowe 228,80 zł              
 Gospodarsto domowe składające się z 2 do 3 osób 343,20 zł
Gospodarsto domowe składające się z 4 do 5 osób 486,20 zł
Gospodarsto domowe składające się z co najmniej 6 osób 657,80 zł

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

Gospodarsto domowe jednoosobowe 286,00 zł             
 Gospodarsto domowe składające się z 2 do 3 osób 429,00 zł
Gospodarsto domowe składające się z 4 do 5 osób 607,75 zł
Gospodarsto domowe składające się z co najmniej 6 osób 822,25 zł


Poprzedni tekst:

Publikacja: 18 Gru 2023r.

Odwiedziny Świętego Mikołaja w świetlicach: "Podwórkowcy" i "Dąbrówka"

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju święty, przyniosłeś nam dzisiaj przepiękne prezenty! A my dla Ciebie laurki mamy, bo tak mocno Cię podziwiamy!

Autor: Joanna Biela

Następny tekst:

Publikacja: 2 Lut 2024r.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

Gmina Prudnik / Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Pozyskana kwota - 1 733 776,80 zł.

Autor: Joanna Biela

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje