• Więcej informacji kontaktowych

Aktywne działania Podwórkowców


Pełni entuzjazmu i energii uczestnicy świetlicy podwórkowej uczestniczą w warsztatach, zabawach i różnego rodzaju zajęciach.


Obraz: Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny

„Podwórkowcy” to placówka wsparcia dziennego realizowana w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę podwórkowego, która utworzona została w roku 2020 w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, edycja III”.

Placówka prowadzi działania animacyjne i socjoterapeutyczne z obowiązkowym uwzględnieniem realizacji zajęć rozwijających, co najmniej 2 z 8 kompetencji kluczowych. Do prowadzenia zajęć z dziećmi wykorzystywane są boiska, palce zabaw, park miejski oraz inne miejsca w gminie Prudnik, jak chociażby kino czy muzeum. W czasie niepogody dzieci spędzają czas na twórczej pracy i różnego rodzaju warsztatach m.in. kulinarnych, w pomieszczeniu świetlicowym należącym do infrastruktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.

Projekt Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obraz:Poprzedni tekst:

Publikacja: 15 Mar 2024r.

Ochrona Małoletnich

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówkach działających na rzecz dzieci.

Autor: Joanna Biela

Następny tekst:

Publikacja: 15 Mar 2024r.

Warsztaty Wielkanocne

„Podwórkowcy” z wizytą w Muzeum Ziemi Prudnickiej, aby wziąć udział w warsztatach kroszonkarskich.

Autor: Joanna Biela

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje