• Więcej informacji kontaktowych

Centrum Integracji Społecznej – czyli reintegracja


Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku rozpoczął działania reintegracyjne w ramach współpracy z CIS (Centrum Integracji Społecznej)


Centrum Integracji Społecznej, zwane także CIS, to organizacja, która ma na celu pomóc ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz potrzebują wsparcia poprzez zatrudnienie socjalne. W związku z tym w dniu 12.05.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku rozpoczął działania reintegracyjne w ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej „Parasol”.

CIS oferuje różne formy wsparcia, takie jak nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i osiągania celów oraz uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. W CIS uczestniczą osoby niepełnosprawne, bezrobotne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a także młodzież z problemami i konfliktami w rodzinie.

W ramach zajęć praktycznych przeprowadzane są warsztaty i prace wykonywane wspólnie z instruktorem zawodu lub pod fachowym okiem opiekuna. Uczestnicy CIS mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych, które pomogą im znaleźć pracę lub założyć własną działalność gospodarczą. Mogą otrzymać również wsparcie psychologa lub doradcy zawodowego.

CIS jest ważnym elementem życia społecznego i pełni istotną rolę w rozwoju społeczno-ekonomicznym, ponieważ pomaga w zwiększeniu szans na zatrudnienie i wzmocnieniu ekonomicznej pozycji jednostek. Centrum przyczynia się również do poprawy zdrowia psychicznego uczestników, ponieważ uczestnictwo w zajęciach i współpraca z innymi ludźmi może pomóc w zwiększeniu poczucia własnej wartości i poprawie stanu zdrowia psychicznego.

Podsumowując, Centrum Integracji Społecznej świadczy wsparcie w nabywaniu umiejętności zawodowych i społecznych, pomaga w integracji społecznej oraz oferuje wiele różnorodnych form wsparcia socjalnego. Ochrona i wsparcie ponad wszystko stanowi nadrzędną wartość, którą CIS daje swoim uczestnikom i co pozwala im na odbudowanie poczucia wartości, pewności siebie oraz najważniejsze- szansę na poprawę jakości swojego życia.

Oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Prudnik, w szczególności do osób pozostających poza rynkiem pracy, które nie pobierają zasiłku z Urzędu Pracy, emerytury ani renty, a chcą zwiększyć swoje kompetencje społeczne i zawodowe.

Udział w Centrum Integracji Społecznej jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymują w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego świadczenie pieniężne tzw. świadczenie integracyjne (obecnie w wysokości 1565 zł).

Ze względu na konieczność opiniowania przez OPS wniosków osób ubiegających się o uczestnictwo w CIS, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Traugutta 10, 48-200 Prudnik) lub bezpośrednio do CIS Nysa- tel. 666-708-005.

Ilość uczestników CIS uwarunkowana jest ilością zgłoszonych miejsc u organizatorów reintegracji (tzw. „pracodawców”).

Obraz:Poprzedni tekst:

Publikacja: 8 Lut 2023r.

Karnawałowy Bal Integracyjny

Podwórkowcy wzięli udział w Karnawałowym Balu Integracyjnym organizowanym przez Wolontariuszy z Powiatowego Klubu Ośmiu

Autor: Krzysztof Grzybowski

Następny tekst:

Publikacja: 7 Cze 2023r.

Szacowanie wartości zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS w Prudniku)

Autor: Krzysztof Grzybowski

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje