• Więcej informacji kontaktowych

Dodatek Mieszkaniowy z mocą wsteczną

Dodatek Mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informacja prawna natemat możliwości ubiegania się ododatek mieszkaniowy zmocą wsteczną

Informujemy, że w związku z treścią art. 15zzzib ustawy zdnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) od dnia 24.06.2020r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:

  • do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć podpisany wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną
  • łączny okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy.

WAŻNE ! Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną może być przyznany niewcześniej niż od 20.03.2020r., tj. od dnia wprowadzenia stanu epidemii i nie przysługuje za okres, w którym osobie do niej uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

Dodatek Mieszkaniowy z mocą wsteczna

 

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2023.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje