• Więcej informacji kontaktowych

Projekt "Ławeczka i asystencja"

Projekt "Ławeczka i asystencja"

Obraz:

Gmina Prudnik/ Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymała pozytywny wynik w złożonym konkursie projektowym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPOWO 2014 - 2020).

Projekt pt. "Ławeczka i asystencja" - rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, został wybrany do dofinasowania w kwocie 369 253,28 zł.. Ogólna wartość projektu 390 744,23zł.

W ramach działań projektowych uruchomiony zostanie Klub Seniora dla 15 osób z niepełnosprawnością - w stopniu znacznym i umiarkowanym, oraz usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 4 osób.

Przewidywany termin rozpoczęcia działań to lipiec 2021r.

Obraz:

 

Ławeczka i asystencja - rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Obraz:

 

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2023.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje