• Więcej informacji kontaktowych

Klub Senior Ławeczka

Klub Senior Ławeczka - Projekt “Ławeczka i asystencja”- rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Obraz:

Projekt “Ławeczka i asystencja”- rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powstał jako odpowiedź na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych. W związku ze starzejącym się społeczeństwem rosną potrzeby zapewnienia opieki ludziom starszym. Projekt dedykowany jest do osób powyżej 60 r.ż, nieaktywnych zawodowo, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, które pozwolą przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W ramach projektu utworzony został Klub Senior "Ławeczka" dla 15 osób i rozpoczął swoja działalność od 01.07.2021r.

 

31 lipca 2021r odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior "Ławeczka" przy OPS Prudnik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku . Dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Pawlinów za stworzenie nam tak wspaniałego miejsca.

 

Razem z nami świętowali Pani Zuzanna Donath-Kasiura - Wicemarszałek Województwa Opolskiego , Pan Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika, Pani Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, Pani Agnieszka Gabruk Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Wioletta Zator - Skarbnik Gminy Prudnik i Pani Alicja Isalska Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Prudnik.

O samej idei powstania naszego klubu najlepiej opowiadają sami Klubowicze w swojej kronice. Zapraszamy do fotorelacji z naszej uroczystości.

 

Ławeczka i asystencja - rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Obraz:

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje