• Więcej informacji kontaktowych

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024


Gmina Prudnik / Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku przystąpił już po raz kolejny do Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Obraz:

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.


Limit godzin

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego


Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.


Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Więcej informacji na temat realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można uzyskać kontaktując się bezpośrednio lub telefonicznie (77 406 70 38 wew. 226, 225) z pracownikami tutejszego ośrodka po uprzednim zapoznaniu się z informacjami pod zamieszonym linkiem.

www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024


Druki dla uczestnika: 

Karta_pracy_ow_2024.pdf

Karta_zgloszeniowa_dla_opiekuna_2024.pdf

OSWIADCZENIE_ZLECENIOBIORCY-OW_2024.pdf

RODO_OPS_OW_2024.pdf

RODO_OW_2024.pdf

Do powyższych dokumentów należy dołączyć ksero orzeczenia o niepełnosprawności osoby ubiegającej się.


Druki dla asystenta:

deklaracja_wytch_2024.pdf

Karta_zgloszeniowa_dla_uczestnika_2024.pdf

RODO_OPS_OW_20241.pdf

RODO_OW_20241.pdf

Wniosek_OW_2024.pdf

Do powyższych dokumentów asystent zobowiązanych jest dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje niezbędne do wykonywania asystentury zgodnie z wytycznymi Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Obraz:

 Poprzedni tekst:

Publikacja: 29 Lut 2024r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Autor: Joanna Biela

Następny tekst:

Publikacja: 15 Mar 2024r.

Ochrona Małoletnich

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówkach działających na rzecz dzieci.

Autor: Joanna Biela

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje